POL ENG
LOGO IAAS POLSKA
ZBIOROWA FOTKA

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy sieć kół naukowych i organizacji studenckich z uczelni w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, które przygotowują i realizują projekty promujące odpowiedzialny biznes w lokalnym środowisku akademickim, samorządowym i biznesowym.

LOB powstała w kwietniu 2004 roku jako inicjatywa FOB i 3 kół naukowych: CSRtywnych z Uniwersytetu Łódzkiego, Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie BOSS z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Stratega przy Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie współpracuje z ponad 20 organizacjami realizując projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Grupa zgromadzonych w LOB organizacji staje się także istotnym głosem i partnerem dla biznesu, jest inicjatorem lokalnych aktywności, dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, administracją, światem akademickim oraz mediami. Sama w sobie stanowi dobry przykład budowania długotrwałych relacji ze swoim otoczeniem, na co dzień, w każdych nawet trudnych sytuacjach.

LOB promuje dobre przykłady i pozytywne osobowości przedsiębiorczości, zarówno tej małej, średniej jak i dużej czy wręcz globalnej. LOB jest przestrzenią poznania, współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy regionalnych środowisk, gdzie wspólnym mianownikiem jest tworzenie dobrego klimatu dla odpowiedzialności.

Partnerzy:

www.akados.pl/ www.czasnamnie.pl Agrosimex Nestle Liga Odpowiedzialnego Biznesu SGGW dlastudenta.pl Koło naukowe finansistów i bankowców